Salafus Shalih

Guru Sejati, Mendidik dengan Hati Sampai Mati

Guru Sejati, Mendidik dengan Hati Sampai Mati

(PANJIMAS.COM) -Namanya Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji al-Anshari radhiyallahu ‘anhu, dan biasa dipanggil Abu Abdurahman. Ia dilahirkan di Yatsrib dan tumbuh menjadi remaja berpostur atletis, berkulit cerah, tinggi, berambut ikal dipangkas pendek, dan giginya putih bersih berkilauan.[Read More…]

Abdullah bin Amr, Ahli Ibadah yang Gemar Menulis Sabda Nabi

Abdullah bin Amr, Ahli Ibadah yang Gemar Menulis Sabda Nabi

PANJIMAS.COM – Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhu dilahirkan pada tahun ke-7 kenabian. Saat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam wafat, ia baru berumur 17 tahun. Ayahandanya adalah seorang bangsawan kaya dan terpandang bernama Amru bin Ash. Abdullah masuk Islam[Read More…]

Kisah Umar bin Abdul Aziz, Jabatan dan Anaknya

Kisah Umar bin Abdul Aziz, Jabatan dan Anaknya

PANJIMAS.COM – Tahun 99 H, Kekhalifahan Bani Umayyah kehilangan pemimpinnya yang ke-7, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Suatu ketika di masa hidupnya, penasihat negara, Raja’ bin Haiwah rahimahullah, bersuara. “Wahai Amirul Mukminin, di antara hal yang membuat engkau[Read More…]

Hassan bin Tsabit, Mujahid Berpanah Syair

Hassan bin Tsabit, Mujahid Berpanah Syair

(PANJIMAS.COM)– Di masa awal peradaban Islam, tercatat ada tiga pujangga besar yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. Ka’ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Tsabit radhiyallahu anhum. Tulisan ini akan mengetengahkan sosok yang terakhir, yaitu Hassan[Read More…]

Ibnu Sina, Pakar Kedokteran Muslim yang Menulis 450 Kitab

Ibnu Sina, Pakar Kedokteran Muslim yang Menulis 450 Kitab

(PANJIMAS.COM) – Ibnu Sina rahimahullah, atau yang di Barat lebih dikenal dengan Avicanna, adalah ilmuwan Muslim yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan. Ia mengarang 450 buku aneka disiplin ilmu. Matematika, fisika, tasawuf, filsafat, teologi, bahkan seni. Karya masterpiecenya membahas ilmu[Read More…]

Anas bin Malik, Pembantu Rasulullah yang Kaya Ilmu, Harta dan Keturunan

Anas bin Malik, Pembantu Rasulullah yang Kaya Ilmu, Harta dan Keturunan

PANJIMAS.COM – Namanya Anas bin Malik Al-Anshari -Radhiyallahu ‘anhu Ia seorang Anshar dari Bani Najjar. Dilahirkan pada 612 M atau tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Ayahnya bernama Malik bin Nadhar dan ibunya Ummu Sulaim. Lahir[Read More…]

Abu Sa’id Al-Khudri, Shahabat Nabi Sang Periwayat Hadits

Abu Sa’id Al-Khudri, Shahabat Nabi Sang Periwayat Hadits

PANJIMAS.COM – Bila dipanjangkan, namanya adalah Sa’id bin Malik bin Sanan bin Ubaid bin Tsa’labah bin Ubaid bin Abjar radhiyallahu ‘anhu. Ia lebih dikenal dengan nama Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, atau nama kuniahnya, Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu. Sebutan al-Khudri[Read More…]

Hijrahnya Sang Mantan Perampok dari Bani Ghifar

Hijrahnya Sang Mantan Perampok dari Bani Ghifar

PANJIMAS.COM – Abu Dzar Al-Ghifari Radhiyallahu ‘anhu ialah nama kunyah dari Jundab Bin Junadah bin Sakan Al-Ghifari, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Hari lahir shahabat yang satu ini tak diketahui secara pasti. Sejarah hanya mencatat bahwa ia lahir[Read More…]

al-Khawarizmi, Muslim Pencetus Aljabar

al-Khawarizmi, Muslim Pencetus Aljabar

(Panjimas.com) – Muḥammad bin Musa al-Khawarizmi, atau yang masyhur dengan al-Khawarizmi, ialah ilmuwan matematika, astronomi, astrologi, sekaligus geografi, asal Persia. Ia dilahirkan sekitar 780 M (masa kekhalifahan Bani Abbasiyah) di Khawarizm (sekarang Khiva, Uzbekistan). Sebenarnya tak begitu jelas di mana dan kapan[Read More…]

Ibnu Abbas “Si Pemuda Tua”

Ibnu Abbas “Si Pemuda Tua”

(Panjimas.com) – Abdullah bin Abbas ra, atau yang masyhur dengan Ibnu Abbas ra, adalah putra dari Abbas bin Abdul Muththalib ra, paman Rasulullah Muhammad saw, yang seorang saudagar kaya. Ia dilahirkan pada 619 M di Jazirah Arab. Ibunya bernama Ummu al-Fadl[Read More…]