Inspirasi

Mengenang Asy-Syahid KH. Zainal Musthafa, Sang Singa Singaparna

Mengenang Asy-Syahid KH. Zainal Musthafa, Sang Singa Singaparna

Oleh : Tatang Hidayat* (PANJIMAS.COM) -Dada ini bergetar ketika mendengar kisah perlawanan Asy-Syahid KH.Zainal Musthafa terhadap penjajah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Belanda dan Jepang pada masa itu, beliau seorang ulama yang berasal dari tanah priangan yakni Tasikmalaya. Dengan keberanian[Read More…]

Guru Sejati, Mendidik dengan Hati Sampai Mati

Guru Sejati, Mendidik dengan Hati Sampai Mati

(PANJIMAS.COM) -Namanya Muadz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji al-Anshari radhiyallahu ‘anhu, dan biasa dipanggil Abu Abdurahman. Ia dilahirkan di Yatsrib dan tumbuh menjadi remaja berpostur atletis, berkulit cerah, tinggi, berambut ikal dipangkas pendek, dan giginya putih bersih berkilauan.[Read More…]

Abdullah bin Amr, Ahli Ibadah yang Gemar Menulis Sabda Nabi

Abdullah bin Amr, Ahli Ibadah yang Gemar Menulis Sabda Nabi

PANJIMAS.COM – Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhu dilahirkan pada tahun ke-7 kenabian. Saat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam wafat, ia baru berumur 17 tahun. Ayahandanya adalah seorang bangsawan kaya dan terpandang bernama Amru bin Ash. Abdullah masuk Islam[Read More…]

Kisah Umar bin Abdul Aziz, Jabatan dan Anaknya

Kisah Umar bin Abdul Aziz, Jabatan dan Anaknya

PANJIMAS.COM – Tahun 99 H, Kekhalifahan Bani Umayyah kehilangan pemimpinnya yang ke-7, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Suatu ketika di masa hidupnya, penasihat negara, Raja’ bin Haiwah rahimahullah, bersuara. “Wahai Amirul Mukminin, di antara hal yang membuat engkau[Read More…]

Hassan bin Tsabit, Mujahid Berpanah Syair

Hassan bin Tsabit, Mujahid Berpanah Syair

(PANJIMAS.COM)– Di masa awal peradaban Islam, tercatat ada tiga pujangga besar yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. Ka’ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Tsabit radhiyallahu anhum. Tulisan ini akan mengetengahkan sosok yang terakhir, yaitu Hassan[Read More…]

Ibnu Sina, Pakar Kedokteran Muslim yang Menulis 450 Kitab

Ibnu Sina, Pakar Kedokteran Muslim yang Menulis 450 Kitab

(PANJIMAS.COM) – Ibnu Sina rahimahullah, atau yang di Barat lebih dikenal dengan Avicanna, adalah ilmuwan Muslim yang menguasai berbagai macam bidang keilmuan. Ia mengarang 450 buku aneka disiplin ilmu. Matematika, fisika, tasawuf, filsafat, teologi, bahkan seni. Karya masterpiecenya membahas ilmu[Read More…]

Anas bin Malik, Pembantu Rasulullah yang Kaya Ilmu, Harta dan Keturunan

Anas bin Malik, Pembantu Rasulullah yang Kaya Ilmu, Harta dan Keturunan

PANJIMAS.COM – Namanya Anas bin Malik Al-Anshari -Radhiyallahu ‘anhu Ia seorang Anshar dari Bani Najjar. Dilahirkan pada 612 M atau tahun ke-10 sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Ayahnya bernama Malik bin Nadhar dan ibunya Ummu Sulaim. Lahir[Read More…]

Abu Sa’id Al-Khudri, Shahabat Nabi Sang Periwayat Hadits

Abu Sa’id Al-Khudri, Shahabat Nabi Sang Periwayat Hadits

PANJIMAS.COM – Bila dipanjangkan, namanya adalah Sa’id bin Malik bin Sanan bin Ubaid bin Tsa’labah bin Ubaid bin Abjar radhiyallahu ‘anhu. Ia lebih dikenal dengan nama Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, atau nama kuniahnya, Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu. Sebutan al-Khudri[Read More…]

Imam Hanafi, Ahmad Deedat dan Dr Zakir Naik: Si Ahli Debat Yang Disegani

Imam Hanafi, Ahmad Deedat dan Dr Zakir Naik: Si Ahli Debat Yang Disegani

(Panjimas.com) – Dr Zakir Naik, si ahli debat dan perbandingan agama direncanakan akan berdakwah di Indonesia pada 31 Maret hingga 9 April 2017. Namun jauh sebelum Zakir Naik, ada seorang tabi’in, ahli debat dan ulama madzhab besar yang kini masih[Read More…]

Dituduh Radikal dan Berbahaya, Ini Wawancara Eksklusif Dr. Zakir Naik

Dituduh Radikal dan Berbahaya, Ini Wawancara Eksklusif Dr. Zakir Naik

JAKARTA (Panjimas.com) – Siapa yang tak kenal dengan Dr. Zakir Naik, da’i internasional dan pakar kristologi yang selama ini berdakwah dengan cara yang damai. Ceramah beliau yang memukau tentang ketauhidan, tersebar di media sosial dan disaksikan jutaan orang di seluruh[Read More…]