Tag: Abu Bakar Ash-Shiddiq

Kisah Miqdad bin Amr: Prajurit Berkuda Pertama dalam Islam (1)

Mengenal Abu Bakar Ash-Shiddiq

(Panjimas.com) - Nama Abu Bakar merupakan kunyah (panggilan kehormatan) dari Abdullah. Beliau adalah khalifah (pemimpin) kaum muslimin pertama setelah Rasulullah ...