Tag: Bung Tomo

Membangunkan Jiwa Pahlawan Masa Kini

Pahlawan dan Penjajah Kekinian

(Panjimas.com) - Sepuluh November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo-lah ikon sentral yang melatarbelakangi penetapan Hari Pahlawan. Ia pemimpin pertempuran ...