Tag: Salim A Fillah

Lapis-lapis Dakwah

Lapis-lapis Dakwah

Oleh: Ustadz Salim A Fillah Panjimas.com - Suatu hari di pelataran Masjid kami; Ayahanda Ir. Abdul Kadir Baradja', sesepuh dakwah di Surabaya ...